Sisearhitektuurne projekt

Töö hõlmab ruumiplaanide ülesjoonestamist, mis sisaldab endas üldplaani seinte asukohtade ning mööblipaigutusega, valgusplaani ja viimistlusplaani. Lisaks sellele luuakse ruumi sobituv erimööbel ja alles kõige lõpus valitakse välja mööbliesemed, valgustid ja tekstiilid.

Sisekujunduslik projekt

Eeldab juba disainitava ruumi olemasolu. Töö aluseks on valmis ruum koos seinte asukohtadega. Projekti sisuks on luua mööblipaigutusplaan, kombineerida uus valgusplaan võimaliku olemasoleva valguslahendusega ning teostada viimistlusplaan. Seejärel pannakse paika erimööblivajadused loodavas ruumis ning tehakse vastavad joonised ja vaated. Viimansena valitakse välja mööbliesemed, valgustid ja tekstiilid.

Kuna kõik projektid ja mahud on erinavad, siis kujunevad hinnad kokkuleppeliselt.

Konsultatsioon

Kui sul on aga olemas juba mõtted, plaanid ja äkki ka välja valitud võimalikud materjalid loodavast, kuid lihtsalt oleks vaja luua selgust ja saada kinnitust oma ideedele, siis pakun ühekordset konsultatsiooni, et kõik olemasolev paika panna ja ühtseks tervikuks luua. (Tavakonsultatsiooni kestvus 2 tundi, hind 200 eur.)